Okresní rada AŠSK Žďár nad Sázavou

Okresní rada AŠSK Žďár nad Sázavou

39 školních sportovních klubů

Nejbližší soutěže

Okrsková, okresní či krajská kola

Další soutěže

Pořádané centrálou AŠSK ČR

Časopis DO TOHO!
č. 5/2019

Číslo 5/2019 - PDF | eBook
Všechna čísla (33)

Pevné zdraví a krásné Velikonoce

9. 4. 2020
Foto: Pevné zdraví a krásné Velikonoce

Vážení a milí, kolegyně a  kolegové!

 

Dovolte mi, abych Vás pozdravila u příležitostí  nadcházejících velikonočních svátků.

Všichni v současnosti prožíváme nelehké období, často absolvujeme poprvé neznámé situace, se kterými nemá nikdo z nás předcházející zkušenosti. Současná doba nám zároveň poněkud nečekaně otevřela nové možnosti poznání: v oblasti mezilidských vztahů a vnímání vzájemné tolerance, pokory a pomoci potřebným lidem, v oblasti dalšího profesního vzdělávání a osobnostního pokroku. Budeme-li pokorní a trpěliví, budeme-li disciplinovaní v oblasti dodržování pravidel a zároveň soudržní a tolerantní při řešení zcela nových úkolů, jsem si jista úspěchem, byť dostavujícím se pomalu, avšak jistě.

 

Dovolte mi, abych Vám v prvé řadě popřála pevné zdraví pro Vás a Vaše blízké: chraňte především sami sami sebe, chraňte také, prosím, své rodiče a prarodiče, kteří jsou tou nejkřehčí a nejzranitelnější částí naší země; zároveň jsou nám svými životními zkušenostmi a nadhledem obrovskou inspirací pro naše žití. 

 

Přeji Vám hodně sil, optimismus a víru v lepší zítřky!

 

Mgr. Svatava Ságnerová
prezidentka AŠSK ČR, z.s.